GDPR

GDPR General Data Protection Regulation 25.5.2018

Kauneus & Jalkahoito Helsinki Tietoturvaseloste löytyvät hoitolasta kirjallisesti, asiakkaalle luettavissa. Käytämme Nettiajanvarausta : Nettiaika.fi ja maksupääte yritystä Zettle.com. Nettiaika.fi ja Zettle pitää rekisterit asiakkaista ja molemmilla yrityksillä on tietosuojaseloste heidän nettisivuilla. Lahjakorttipalvelu, meillä on käytössä Gifti.fi ja Epassi on terveydenhuollon jalkahoitoihin. Tietosuojaselosteet löytyy heidän sivuilta.

Kauneus & Jalkahoito Helsinki tulostaa tarvittaessa, näiden kahden yrityksien tietoturvaseloisteen, asiakkaalle luettavaksi yrityksen toimitilassa jos hän näin toivoo. Selosteet löytyy myös Nettiaika.fi tai Zettle.com sivuilta, mitä tietoja tallennetaan, mitä asiakas tiedoilla tehdään, miten niitä suojataan sekä käsitellään jne. Asiakkaalla on oikeus tiedostella Nettiaika tai Zettleltä omia tietoja sekä mihin asiakastietoja käytetään. Oman tietojen saaminen voi mahdollisesti maksaa. Asiakas on itse vastuullinen tiedostella Nettiaika tai Zettle.com jos mahdollisesti syntyy kuluja henkilötietojen saamiseksi itselleen. Yrityksien sivuilla neuvotaan, miten toimit kun haluat omat tiedot. Kauneus & jalkahoito Helsinki, ei ole vastuullinen näiden yrityksien asiakastietosuoja asioissa. Nettiaika ja Zettlen, sivuilla löytyy seloste, miten heidän yritys käsittelee arkaluoteista asiakkaan tietoja ja miten niitä suojataan lakisääteisesti.

Kauneus & jalkahoito Helsinki käyttää pakollista, lakisääteistä perustietokorttia jalkahoidossa, jonka asiakas täyttää ennen jalkahoitoa. Jos asiakas kieltäytyy kirjoittamasta asiakaskorttia, niin "emme voi tehdä jalkahoitoa Teille ".

Meillä on käytössämme manuaalinen asiakaskortisto ja käytämme sitä vaan jalkahoidoissa. Asiakastiedot ovat turvallisesti lukitussa arkistokaapissa ja meillä on käytössämme turvajärjestelmät liiketilassa. Kun asiakas haluaa lopettaa asiakassuhteen, hänen asiakaskortti hävitetään/tuhotaan aina Kelalla,. Asiakkaalla on aina oikeus tiedostella omaa asiakaskortti ja lukea omat tiedot. Me tarvitsemme vaan tiedot jotka liittyy jalkahoidon hyvinvointiin. Meillä on työssämme vaitiolovelvollisuus joka on lakisääteinen.

Kysy lisätietoja toimipaikassa Kauneus & Jalkahoito Helsinki jos, jokin asia arveluttaa henkilö/ kuluttaja tietosuojasta.

Kauneus & Jalkahoito Helsinki