GDPR

GDPR General Data Protection Regulation 25.5.2018

Kauneus & Jalkahoito Helsinki Tietoturvaseloste löytyvät hoitolasta kirjallisesti, asiakkaalle luettavissa. Käytämme Nettiajanvarausta : Timma.fi ja maksupääte yritystä Zettle.com. Timma ja Zettle pitää rekisterit asiakkaista ja molemmilla yrityksillä on tietosuojaseloste heidän nettisivuilla.

Kauneus & Jalkahoito Helsinki tulostaa tarvittaessa, näiden kahden yrityksien tietoturvaseloisteen, asiakkaalle luettavaksi yrityksen toimitilassa jos hän näin toivoo. Selosteet löytyy myös Timma.fi tai Zettle.com sivuilta, mitä tietoja tallennetaan, mitä asiakas tiedoilla tehdään, miten niitä suojataan sekä käsitellään jne. Asiakkaalla on oikeus tiedostella Timmalta tai Zettleltä omia tietoja sekä mihin asiakastietoja käytetään. Oman tietojen saaminen voi mahdollisesti maksaa. Asiakas on itse vastuullinen tiedostella Timma.fi tai Zettle.com jos mahdollisesti syntyy kuluja henkilötietojen saamiseksi itselleen. Yrityksien sivuilla neuvotaan, miten toimit kun haluat omat tiedot. Kauneus & jalkahoito Helsinki, ei ole vastuullinen näiden yrityksien asiakastietosuoja asioissa. Timman ja Zettlen, sivuilla löytyy seloste, miten heidän yritys käsittelee arkaluoteista asiakkaan tietoja ja miten niitä suojataan lakisääteisesti.

Kysy lisätietoja toimipaikassa Kauneus & Jalkahoito Helsinki jos, jokin asia arveluttaa henkilö/ kuluttaja tietosuojasta.

Kauneus & Jalkahoito Helsinki